Výzva č.03/2022

Rada pre regionálnu značku HORNÝ ŠARIŠ, v zastúpení koordinátorom Sekčov – Topľa, o.z. vyhlásila dňa 1.3.2022 výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ“. Regionálna značka je určená pre výrobky, služby i podujatia z územia HORNÝ ŠARIŠ. Uzávierka predkladania žiadostí: 1.5.2022 V´ÝZVA č.03/2022: FORMULÁRE k výzve č.03/2022: