NOVINKY

 

Novinky

  • Rada pre regionálnu značku HORNÝ ŠARIŠ, v zastúpení koordinátorom Sekčov – Topľa, o.z.. vyhlásila dňa 6.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt -HORNÝ ŠARIŠ.
  • Regionálna značka je určená pre výrobky, služby i podujatia z územia HORNÝ ŠARIŠ.
  • Uzávierka predkladania žiadostí: 6.12.2021